conceptLab

Heeft u een goed product idee maar is er meer nodig om investeerders, toekomstige klanten of uw management te overtuigen? conceptLab is de brug tussen uw idee en de realiteit.

Wij zien veel goede ideeën stranden in de aanloop. Vroeg in de ontwikkeling ontbreken vaak middelen, prioriteit, specialistische kennis en/of creatieve ontwerpers om de haalbaarheid van zo’n idee vast te kunnen stellen.

Wij helpen uw idee om te zetten naar een realistisch concept en/of werkend prototype, waarmee u de volgende stap kunt zetten naar een succesvol product.

contact