ABOUT US

Wie zijn wij?

Het conceptLab is een ontwerp- en adviesbureau, dat gerund wordt door gedreven studenten. Wij werken product ideeën uit tot een haalbaar concept. Het conceptLab richt zich op innovatieve productontwikkeling, gedragen door samenwerking tussen overheid, studenten en bedrijfsleven.

Door samen te werken met verschillende expertisegebieden en opleidingen, kan conceptLab een grote diversiteit aan product ideeën uitwerken. Wij slaan de handen in een met de partijen die bij het project passen.

Wij werken op een co-creatieve manier samen met ideehouders, studenten en bedrijven. Hierdoor creëren wij waarde binnen onze projecten voor alle betrokkenen.

Ons proces

Wij als ConceptLab handelen in een vroeg stadium van uw productontwikkeling. We zetten uw idee om tot een haalbaar concept, waarmee u vervolgens uw innovatie kan doorzetten. We werken samen met u op co-creërende wijze; een nauwe samenwerking die zorgt voor een optimaal projectresultaat.

Het onderstaande schema brengt onze werkwijze in beeld:

proces